meditravelturkey

RegisterRemind My Password
Sign in

Hakkımızda

Bağlı kurumları ve çalışanları ile bütünleşerek, seçkin kadrosuyla kurumlar arasında değişen ve gelişen uluslararası kalite standartları doğrultusunda her türlü sağlık hizmetini hızlı ve etkin şekilde, eşit şartlarda vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktayız.

Şeffaf, dürüst ve adil bir çevrede hizmet politikası oluşturmak, çalışanların lider ve yönetim ekiplerine güvendiği, yeniliklere açık, iş doyumuna ulaşmış, motivasyonu yüksek bilimsel yeterliliğe sahip, çevre ve yaşam değerlerine saygılı öncül bir Genel Sekreterlik anlayışı oluşturmaktır.

- Uluslararası Tanınırlılık

- Güvenirlik

- İşbirliği

- Etik Değerlere Saygılı

- Katılımcı

- Saygı ve Hoşgörü

*Motivasyonu yüksek gelişmiş teknolojik donanımları kullanabilecek bilimsel yeterliliğe sahip, sürekli iyileşme ve gelişmeye açık insan gücü ile en düşük maliyetle, en iyi zaman ve tüm kaynakların verimli kullanıldığı etik değerler ışığında personel ile bütünleşmiş kurum kültürü oluşturmak.

* Sağlık Kurumlarımızı, tıbbi ve fiziki donanımı teknolojiyle sağlık tesisleri haline getirmek,

* Çalışanlarımız ile karşılıklı paylaşıma ve memnuniyete dayalı bir etkileşim içinde olmak,

* Paydaşlarımıza karşı duyarlı, şeffaflığa dikkat eden, güvenilir ve dinamik bir yönetişim sistemi kurmak,

* İnsan kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak, hızlı ve etkili çözümler üretmek

meditravelturkey | Call Center
Click To Call
TOTAL