meditravelturkey

RegisterRemind My Password
Sign in

TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Eğitim, Ar-Ge Daire Başkanlığının destekleri ve koordinasyonu ile Genel Sekreterliğimiz bünyesinde çalışan ve 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına yönelik açılan çağrılara başvurmak isteyen araştırmacılarımıza, proje önerilerini hazırlama ve sunma konusunda Mart ayında, İzmir ilinde 1 günlük “TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi”nin verilmesi planlanmıştır. 10-11 Mart 2016 tarihinde düzenlenecek olan eğitim etkinliğinin amacı, nicelik ve nitelik olarak Ar-Ge projelerini arttırma kapsamında, proje yürütme potansiyeli yüksek araştırmacılarımıza projelerinin yazım aşamasında profesyonel destek vermek ve bağlı sağlık tesislerimizin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini geliştirmektir.
Buna istinaden, Genel Sekreterliğimiz veya İzmir Güney KHB Genel Sekreterliği, Manisa, Aydın, Muğla, Balıkesir illeri KHB Genel Sekreterlikleri ve bağlı sağlık tesislerinde çalışan, Ar-Ge projelerine ilgisi olan personelin, ekte yer alan Formu ve Anketi doldurarak en geç 02.03.2016 tarihine kadar proje1003@gmail.com adresine ve yazı ile Genel Sekreterliğimize başvurması gerekmekte olup, eğitime katılımı uygun bulunan kişilere ayrıca bilgi verilecektir.

meditravelturkey | Call Center
Click To Call
TOTAL